Σε συνέχεια των συναντήσεων του ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου με τον Δήμο Ρόδου και την συνάδελφο Παρασκευή Μωραΐτου, σας ενημερώνουμε πως ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει στο έργο με τίτλο “ MOTIVATE – Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand”, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg-MED 2014-2020 με εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ιταλία.

Κεντρική φιλοσοφία του έργου MOTIVATE είναι η συμμετοχή των πολιτών στην ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Για τον σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε διαδικτυακή πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Στόχος είναι όσο περισσότεροι πολίτες και επισκέπτες να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα και τις εφαρμογές, δίνοντας πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται στην πόλη και αξιολογώντας υφιστάμενες δομές και προτεινόμενα μέτρα και υπηρεσίες που έχουν σχέση με την κινητικότητα.

Μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας την εφαρμογή MOTIVATE PROJECT από το App Store και το Google Play.

Η εφαρμογή είναι επιπλέον διαθέσιμη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση motivate.imet.gr.

Η χρήση της είναι πολύ απλή, δείτε το σχετικό εγχειρίδιο.

Καταγράψτε τις ημερήσιες διαδρομές σας, αξιολογήστε το υφιστάμενο σύστημα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΡΟΔΑ) και το κυκλοφοριακό σύστημα ΔΙΑΥΛΟΣ αλλά και το μελλοντικό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για τα ΜΜΜ.

Η γνώμη σας θα αναλυθεί από το Δήμο και ειδικούς στην βιώσιμη κινητικότητα για να γίνει η πόλη μας βιώσιμη και φιλική για όλους.

Μπορείτε επιπλέον να δείτε το σχετικό βίντεο επιλέγοντας το ακόλουθο link: http://www.rhodes.gr/?p=16742

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθεια και τη συνεργασία σας, που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου.