Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 145Α 30/9/2019 άρθρο 6ο σχετικά με την ρύθμιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. α βαθμού «Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θ7α βεβαιωθούν έως 29/11/2019 δύναται να ενταχθούν στην ρύθμιση».

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να δηλώσουν τα ακίνητα τους και να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων της ρύθμισης να προσέλθουν στο γραφείο ΤΑΠ της κάθε δημοτικής ενότητας που ευρίσκεται το ακίνητο τους για να καταθέσουν την σχετική αίτηση – δήλωση.

Η καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση της αίτησης – δήλωσης των ακινήτων είναι 8 Νοεμβρίου 2019.

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την Ανακοίνωση