Με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου κ. Αντώνης Γιαννικουρής, τον οποίο ενημέρωσε για την εξέλιξη του ερευνητικού προγράμματος ΑΕΙ, αλλά και για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα σε 4 νησιά του νομού μας παρουσία εκπροσώπων της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Οι εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν:

  • στη Σύμη στις 21 Αυγούστου.
  • στη Χάλκη στις 27 Αυγούστου
  • στο Καστελόριζο στις 12 Σεπτεμβρίου και
  • στην Ηρωϊκή Νήσο Κάσο στις 15 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Το  ερευνητικό πρόγραμμα ΑΕΙ που υλοποιεί το ΤΕΕ Δωδεκανήσου σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου αναφέρεται στην ανάπτυξη των νησιών αυτών,  με βασικούς πυλώνες τον πολιτισμό, την ανάδειξη, την αξιοποίηση της ενέργειας (ΑΠΕ) και των νέων τεχνολογιών. Η υλοποίηση του προγράμματος ΑΕΙ αποτελεί ένα αναπτυξιακό εργαλείο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες στα μικρότερα νησιά, προσδίδοντας την προστιθέμενη αξία που δικαιούνται.

Η σπουδαιότητα του προγράμματος

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός της αειφόρου ανάπτυξης αντιπροσωπευτικών περιοχών, από τις λιγότερο αναπτυγμένες, σε γειτνίαση με πύλες εισόδου στην χώρα ή με τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές, ώστε να προσανατολιστεί σε αυτές το υπάρχον τουριστικό ρεύμα με πόλους έλξης νέους τουριστικούς πόρους και προϊόντα που θα προκύψουν από την αναβάθμιση του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Αποθέματος και από την ανάπτυξη και αξιοποίησή του μέσω εφαρμογών Τεχνολογιών της Πληροφορικής (ΤΠΕ).

Η αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει γενικότερα στην ανάπτυξη τουριστικών πόρων και προϊόντων των περιοχών με Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Απόθεμα με την αναβάθμισή του, μέσω της ανάλυσης, τεκμηρίωσης, μοντελοποίησης και διαχείρισής του, ώστε να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην τοπική τουριστική ανάπτυξη.

Με το μηχανισμό αυτό, εξωτερικές οικονομίες, όπως του τουρισμού, επενδύονται σε μία ενδογενή ανάπτυξη με όχημα μεταφοράς του τουριστικού ρεύματος, από τις πλέον αναπτυγμένες στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές τους νέους πόλους έλξης που δημιουργούνται σε αυτές.

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα που η ανάπτυξή τους μπορεί να έχει πιλοτικό χαρακτήρα διότι είναι βιώσιμα και μεταφέρσιμα είναι τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου (Χάλκη, Σύμη, Καστελλόριζο και Ηρωϊκή Ν. Κάσος).

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου κ. Αντώνης Γιαννικουρής, παρουσίασε στο 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο TMM_CH με θέμα «Καινοτόμος, Διεπιστημονική, Ψηφιακή Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Επαναπροσδιορίζοντας την ταυτότητα του κόσμου σε κρίση, μέσα από τον πολιτισμό» που διοργανώθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, το ερευνητικό πρόγραμμα ΑΕΙ που υλοποιεί το ΤΕΕ Δωδεκανήσου σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Τέλος πρέπει να αναφερθεί, ότι από την υποβολή της πρότασης, τον Ιούνιο του 2021 ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ.  Γιώργος Χατζημάρκος είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του, να αξιοποιήσει τα πορίσματα του έργου.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Γιαννικουρής δήλωσε:..«Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά τον περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο για την ουσιαστική στήριξη που προσφέρει από την πρώτη στιγμή, σε όλη αυτή την προσπάθεια που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μια προσπάθεια που αφορά την αειφορία και την ανάπτυξη των πανέμορφων μικρών νησιών της Δωδεκανήσου».