Στο κοινοβούλιο, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, παρουσιάστηκε το ερευνητικό πρόγραμμα ΑΕΙ που υλοποιεί το ΤΕΕ Δωδεκανήσου σε συνεργασία με το ΕΜΠ.

Το θέμα της συνεδρίας αφορούσε την «αειφόρο ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών, με τη δημιουργία νέων τουριστικών πόρων και προϊόντων μέσω ανάλυσης, τεκμηρίωσης, μοντελοποίησης, διαχείρισης και διατήρησης του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος, με χρήση εφαρμογών τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών». 

Στην συνεδρίαση μετείχαν ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρύτανης του ΕΜΠ Καθηγητής κ. Α. Μπουντουβής, η επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος ΑΕΙ, Ομότιμη Καθηγήτρια κα Τώνια Μοροπούλου και από την κυβέρνηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών Στ. Πέτσας, οι Γ.Γ. Μεταφορών κ. Ι. Ξιφαράς, Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Θ. Μπακογιάννης και Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων κ. Π. Βαρελίδης. Επίσης ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου Αντ. Γιαννικουρής, εκπρόσωποι κομμάτων, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, κατά την τοποθέτησή του, συνεχάρη τον Πρόεδρο της Επιτροπής βουλευτή κ. Κόνσολα για την ευκαιρία που δίνεται μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, σε όλες τις απομονωμένες περιοχές της χώρας, να διεκδικήσουν ίσες ευκαιρίες στην ανάπτυξη, αλλά κυρίως να βρουν οι περιοχές αυτές το ρόλο τους, ως ισχυρός πυλώνας, στη νέα τουριστική πραγματικότητα.

«Εμείς, στα Δωδεκάνησα, είδαμε το πρόγραμμα ΑΕΙ ως μια τεράστια ευκαιρία. Μια ευκαιρία για να βγάλουμε μπροστά τους μικρούς μας τόπους και συγκεκριμένα, τη Σύμη, τη Χάλκη, την Κάσο και το εμβληματικό Καστελλόριζο αναδεικνύοντας παράλληλα τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Η προσπάθεια αυτή, προσφέρει προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση ένα ολιστικό σχέδιο για τα νησιά, μέσω της προστασίας της παράδοσης, της ανάδειξης του πολιτισμού και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ώστε να εξασφαλίσουν πρόοδο, ευημερία και προοπτική. Τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου μπορούν να αποτελέσουν βασικό πυλώνα ανάπτυξης, συνεισφέροντας ουσιαστικά τόσο στην εθνική αλλά πολύ περισσότερο στις τοπικές οικονομίες. Η έρευνα λοιπόν, έχει αξία όταν γίνεται πράξη και όταν αφήνει ισχυρό αποτύπωμα με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ενώνει και αποτελεί πεδίο σύγκλισης και συνεννόησης» – σημείωσε ο κ. Γιαννικουρής

Αξίζει να σημειωθεί ότι το  Πρόγραμμα ΑΕΙ εκτός από πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένων και διεπιστημονικών σχεδιασμών με καινοτομία, φιλοδοξεί να αποτελέσει και υπόδειγμα πολυφασματικής συνεργασίας φορέων από τη βάση έως την κορυφή.

Κλειδί η εναρμόνιση σχεδιασμών και προτεραιοτήτων με τη βούληση των τοπικών κοινωνιών, την ενημέρωση και την ενεργό συμμετοχή τους με όρους κοινωνικής συνοχής.

Ο σχεδιασμός να γίνει ολοκληρωμένα σε κάθε τόπο/περιοχή και όχι εμπειρικά, ευκαιριακά, σημειακά, δημιουργώντας συνέργειες για εξοικονόμηση πόρων, επιτάχυνση δράσεων και παραγωγή αποτελεσμάτων με πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην απασχόληση, στην τοπική ανάπτυξη και στην ποιότητα ζωής των κοινωνιών.

Η υλοποίηση να γίνει συντονισμένα, σε όλες τις κλίμακες και τα επίπεδα χωροθέτησης, μελέτης, αδειοδότησης, χρηματοδότησης και παρακολούθησης των έργων. Αλλά και παράλληλα προβολής των νέων αναβαθμισμένων τουριστικών προϊόντων, ώστε να γίνει γνωστό το νέο αλλά και πολύ παλιό πρόσωπο της Ελλάδας, για να μπορεί από την προσέλκυση τουριστικού ρεύματος να ξεκινήσει μια ενδογενής αειφόρος ανάπτυξη.