Με την υπ’ αριθμ. 45/12-04-2022 Απόφασητης Διοικούσας Επιτροπής, το ΤΕΕ Δωδεκανήσου θα συνδράμει σε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της ίδρυσης και λειτουργίας του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Κω.

Η εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα και η αναβάθμιση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, θα συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό και στην τοπική ανάπτυξη, δημιουργώντας ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας.

Τα τελευταία χρόνια, η πανδημία μας δίδαξε πως η οικονομία δεν μπορεί να στηρίζεται στη «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού. Οι δυνατότητες που έχει ο πρωτογενής τομέας είναι αστείρευτες, καθώς τα νησιά μας – με εξαιρετικό παράδειγμα την Κω – διαθέτουν τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, λόγω του εκτεταμένου πεδινού εδάφους και των άλλων φυσικών χαρακτηριστικών.

Η επανεκκίνηση του πρωτογενή τομέα μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση της εκπαίδευσης και ο αγροτικός κόσμος θα μπορέσει εξελιχθεί με την εισαγωγή νέων ανθρώπων στο χώρο.

Το Τεχνικό Επιλετήριο σύμφωνα με το θεσμικό του ρόλο, οφείλει να στηρίζει και να ενισχύει διαχρονικά πρωτοβουλίες που προσδίδουν υψηλή προστιθέμενη αξία στα νησιά μας.

Αναλυτικότερα η 45/12-04-2022 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής:

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Δωδεκανήσου έχοντας υπόψη:

1.  Το θεσμικό ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας.

2. Τις νέες οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί ως συνέπεια της διεθνούς κρίσης και της πανδημίας και τη σημασία που έχει για την ανάπτυξη του νησιού η αναβάθμιση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

3. Την αναγκαιότητα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος συνεισφέρει σημαντικά στην τοπική ανάπτυξη, αυξάνοντας έτσι ευκαιρίες και θέσεις εργασίας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι :

να συνδράμει σε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση λειτουργίας Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Κω.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Αντώνης Γιαννικουρής | Πρόεδρος

ΤΕΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟY