Απολογισμός δράσης Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου Διοικούσας Επιτροπής όπως παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Δωδεκανήσου κ. Αντ. Γιαννικουρή, κατά την 11η Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 19/03/2019.