Η Διοικούσα Επιτροπή T.E.E. Δωδεκανήσου, αποφάσισε την Συγκρότηση Πενταμελούς Μόνιμης Επιτροπής Τ.Ε.Ε. στην Κω, Πενταμελούς Μόνιμης Επιτροπής Τ.Ε.Ε. στην Κάλυμνο και Τριμελούς Μόνιμης Επιτροπής ΤΕΕ στην Κάρπαθο.

Στα πλαίσια της παραπάνω απόφασης, θα συγκληθούν αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις Μελών Τ.Ε.Ε. :

  • Στην Κω την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου στις 18:00, στο κτήριο του Τ.Ε.Ε. στην οδό Ανέτας Λαουμτζή.
  • Στην Κάλυμνο το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στις 11:00, στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου Καλύμνου.
  • Στην Κάρπαθο την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. Για την ακριβή ώρα θα ενημερωθείτε από τον Πρόεδρο της Μ.Ε. ΤΕΕ Καρπάθου, κ. Μπερτζουάνη Νικόλαο.