Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ., στην αίθουσα της Μόνιμης Επιτροπής του Τ.Ε.Ε στην διεύθυνση Αννέτα Λαούμτζη 6, στην Κω, το TEE τμ. Δωδεκανήσου διοργανώνει σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών- Δ.Α.Ε.Φ.Κ ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

«Διαδικασία Αποκατάστασης Κτιρίων που έχουν πληγεί από τον σεισμό της 21ης Ιουνίου 2017 (Ανακατασκευές/Επισκευές) – Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την σύνταξη μελετών επισκευής»