Εγγραφή στον κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου

cloud based bitcoin mining

  Α.Μ. ΤΕΕ

  (απαραίτητο)

  Επώνυμο

  (απαραίτητο)

  Όνομα

  (απαραίτητο)

  E-mail

  (απαραίτητο)

  Ειδικότητα

  (απαραίτητο)

  Έτος εγγραφής στο ΤΕΕ

  (απαραίτητο)

  Περιφερειακή Ενότητα Κατοικίας

  (απαραίτητο)

  Πόλη

  (απαραίτητο)

  Διεύθυνση

  (απαραίτητο)

  Κινητό

  (απαραίτητο)

  Επίπεδο σπουδών


  Πεδίο Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης

  Για κατόχους Μ.Δ.Ε. και Διδακτορικού

  Επαγγελματική Απασχόληση

  (απαραίτητο)

  Αντικείμενο και διάρκεια απασχόλησης

  (π.χ. οδοποιία, υδραυλικά κλπ.) Αν έχετε ασχοληθεί με την παραγωγή υλικών ή με ειδικές κατασκευές να το δηλώσετε

  Προηγούμενη εμπειρία σε Πραγματογνωμοσύνες


  Σημειώστε έως πέντε (5) από τα παρακάτω θέματα για τα οποία θέλετε να οριστείτε πραγματογνώμονας  Σημειώστε άλλα θέματα που πιθανόν δεν έχουν περιληφθεί

  Επιθυμείτε να διεξάγετε δικαστικές πραγματογνωμοσύνες και να συμπεριληφθείτε στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων των δικαστηρίων;