Α.Μ. ΤΕΕ

(απαραίτητο)

Επώνυμο

(απαραίτητο)

Όνομα

(απαραίτητο)

E-mail

(απαραίτητο)

Ειδικότητα

(απαραίτητο)

Έτος εγγραφής στο ΤΕΕ

(απαραίτητο)

Περιφερειακή Ενότητα Κατοικίας

(απαραίτητο)

Πόλη

(απαραίτητο)

Διεύθυνση

(απαραίτητο)

Κινητό

(απαραίτητο)

Επίπεδο σπουδών


Πεδίο Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης

Για κατόχους Μ.Δ.Ε. ή Διδακτορικού

Περιγράψτε την προγενέστερη εμπειρία σας σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών ή διαχείρισης λειτουργίας υποδομών και εγκαταστάσεων


Ξένες Γλώσσες

Επίπεδο γνώσης της κάθε ξένης γλώσσας

Κατοχή Ειδικού Εξοπλισμού

Μετρητικά Όργανα κλπ

Ειδικές Δεξιότητες ή Πιστοποιήσεις οι οποίες μπορούν να είναι χρήσιμες σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Παρατηρήσεις

how to fly with a dog