Α.Μ. ΤΕΕ

  (απαραίτητο)

  Επώνυμο

  (απαραίτητο)

  Όνομα

  (απαραίτητο)

  E-mail

  (απαραίτητο)

  Ειδικότητα

  (απαραίτητο)

  Έτος εγγραφής στο ΤΕΕ

  (απαραίτητο)

  Περιφερειακή Ενότητα Κατοικίας

  (απαραίτητο)

  Πόλη

  (απαραίτητο)

  Διεύθυνση

  (απαραίτητο)

  Κινητό

  (απαραίτητο)

  Επίπεδο σπουδών


  Πεδίο Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης

  Για κατόχους Μ.Δ.Ε. ή Διδακτορικού

  Περιγράψτε την προγενέστερη εμπειρία σας σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών ή διαχείρισης λειτουργίας υποδομών και εγκαταστάσεων


  Ξένες Γλώσσες

  Επίπεδο γνώσης της κάθε ξένης γλώσσας

  Κατοχή Ειδικού Εξοπλισμού

  Μετρητικά Όργανα κλπ

  Ειδικές Δεξιότητες ή Πιστοποιήσεις οι οποίες μπορούν να είναι χρήσιμες σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

  Παρατηρήσεις

  how to fly with a dog