Την Παρασκευή 03/11/2017 θα διοργανωθεί Τεχνικό Σεμινάριο από το ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου και την Βιομηχανία Χρωμάτων BERLING ABEE, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ, Μητροπόλεως 4, που αφορά την “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων”.