Σε συνέχεια της Εσπερίδας με θέμα ”Δασικοί Χάρτες, Επίκαιρα Θεσμικά & Τεχνικά Ζητήματα”, που διοργάνωσε το ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου και πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, παρακαλούμε βρείτε σε συνδέσμους τα παρακάτω αρχεία:

Α) Γραπτή μορφή της εισήγησης της νομικού κας Ελένης Τραυλού με θέμα:`

‘‘Οι νομολογιακές εξελίξεις στο ζήτημα των δασικών χαρτών – Σχέση Δασολογίου και Κτηματολογίου’’

 

Β) Γραπτή μορφή της εισήγησης του νομικού κου Παναγιώτη Καποτά με θέμα:

”Νομικά ζητήματα από την ανάρτηση των δασικών χαρτών’’

 

Γ) Γραπτή μορφή των κυριοτέρων ερωτήσεων και απαντήσεων που δόθηκαν στην εκδήλωση.

“Ερωτήσεις – Απαντήσεις”

 

Δ) Βιντεοσκοπημένες τοποθετήσεις των εισηγητών καθώς και τις απαντήσεις των ερωτήσεων των παρευρισκομένων στην εκδήλωση

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ – Μέρος 1 – «Επίκαιρα Θεσμικά και Τεχνικά Ζητήματα»

Εισηγητής: Αικατερίνη Μπαλατσούκα  – Δ/ντρια Δασών Δωδ/σου, Δασολόγος: «Το προβληματικό τοπίο των δασικών χαρτών»


 

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ – Μέρος 2 – «Επίκαιρα Θεσμικά και Τεχνικά Ζητήματα»

http://https://youtu.be/6NYfY83aqh0

Εισηγητής: Παναγιώτης Καποτάς – ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος: «Νομικά ζητήματα από την ανάρτηση των δασικών χαρτών»


 

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ – Μέρος 3 – «Επίκαιρα Θεσμικά και Τεχνικά Ζητήματα»

Εισηγητής: Ελένη Τραυλού – ΜΔΕ Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος Αθηνών: «Περιορισμοί του δικαιώματος Ιδιοκτησίας-Ανάρτηση των δασικών χαρτών»


 

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ – Μέρος 4 – «Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις – Σχόλια»


 

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ – Μέρος 5 – «Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις – Σχόλια»


 

Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Νίκωνα Κοψιά, πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Δωδεκανήσου για την βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης