Προς ενημέρωσης σας παρατίθεται επιστολή παρέμβασης του ΤΕΕ Τμ. Δωδ/σου προς την γ.γ. χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, σχετικά με την παράταση θητείας Συμβουλίων – Ν.4495/2017, άρθρο 26.