Για την πληρέστερη ενημέρωσής σας και με αφορμή το σεισμό της 21ης Ιουλίου, παρακαλώ βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο το Τεχνικό Εγχειρίδιο με τίτλο: Άρση Επικινδυνοτήτων, Προσωρινές Υποστυλώσεις – Αντιστηρίξεις, που εκδόθηκε από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης των Σεισμών. Το εγχειρίδιο ψηφιοποιήθηκε από το ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου για την άμεση ενημέρωση σας.