ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ Γ.Γ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη των εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στο Τ.Ε.Ε. αίτηση με τα  δικαιολογητικά, από 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ Γ.Γ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση αύλειου χώρου στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου μέσω κατάθεσης έγγραφων οικονομικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

9Α.-ΝΕΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ-2023_Ακριβές-Αντίγραφο_Λήψη

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ Γ.Γ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ψηφιακές Υπογραφές

‍Αγαπητοί συνάδελφοι, Το ΤΕΕ στο πλαίσιο του Έργου «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης» προσφέρει δωρεάν 30.000 απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές τριετούς διάρκειας σε Μηχανικούς. Οι ψηφιακές υπογραφές είναι ένας αποτελεσματικός και νόμιμος τρόπος για την ταχεία υπογραφή...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ Γ.Γ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ (2Κ/2023) ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΕ ΤΜ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟY

Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023, η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, για την προκήρυξη μονίμων του  ΑΣΕΠ (www.asep.gr), με αριθμό 2Κ/2023.Η προκήρυξη, αφορά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, στα Επιμελητήρια όλης της χώρας συμπεριλαμβανομένου και του...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ Γ.Γ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου χαιρετίζει την πρωτοβουλία συναντήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τους παραγωγικούς φορείς,  για την εξειδίκευση του πακέτου μέτρων στήριξης της τοπικής οικονομίας της Ρόδου, που θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση από την μεγάλη τραγωδία...

Ιστορικό

paper writing online

essay writing service