Α Π Ο Φ Α Σ H

Α. Συγκροτούμε το προβλεπόμενο από τις Διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4495/2017 ως ισχύει Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ) Α Π.Ε. Ρόδου, με έδρα τη Ρόδο, για τις Π.Ε. Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με χωρική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Ρόδου, Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου, Καλύμνου και Κω, με την ακόλουθη σύνθεση:

1. Την κα Μανωλά Ευαγγελία του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Αι., τακτικό μέλος, ως Πρόεδρο την οποία θα αναπληρώνει ο κ. Κούρτης Γεώργιος, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

2. Τον κ. Ιωάννη Τζαγκαράκη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, υπάλληλο του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δωδεκανήσου Α.Δ.Αι., τακτικό μέλος, ως Αντιπρόεδρο, τον οποίο θα αναπληρώνει ο κ. Αυγουστάκης Μιχαήλ, κλάδου Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Α΄, υπάλληλος του ιδίου Τμήματος της Α.Δ.Αι.,

3. Τον κ. Λυριστή Σάββα, Δικηγόρο, τακτικό μέλος, τον οποίο θα αναπληρώνει η κα Αρνιθενού Ευαγγελία, δικηγόρος.

4. Τον κ. Γιαννόπουλο Γεώργιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τακτικό μέλος, τον οποίο θα αναπληρώνει ο κ. Οικονόμου Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, υποδειχθέντες από το ΤΕΕ.

5. Τον κ. Ράμμο Νικόλαο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τακτικό μέλος, τον οποίο θα αναπληρώνει ο κ. Μπουτσιούκης Ιωάννης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, υποδειχθέντες από το ΤΕΕ.

Β. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο κ. Ψαρράς Αντώνιος κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β’, υπάλληλος του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δωδεκανήσου Α.Δ.Αι., τον οποίο θα αναπληρώνει η κα Σωτηρία Χατζηπέτρου, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής με βαθμό Α’, υπάλληλος του ιδίου Τμήματος της Α.Δ.Αι.

Οι συνεδριάσεις του ως άνω Συμβουλίου θα πραγματοποιούνται στα γραφεία της Α.Δ.Αι στη Ρόδο (Πλ. Ελευθερίας 1)-(Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Αι.).

Η ισχύς του παρόντος Συμβουλίου και η θητεία του είναι διετής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017). Η θητεία του Συμβουλίου λήγει στις 30-3-2022.

Παρακάτω η Απόφαση