Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τη φορολογία των μηχανικών, το οποίο επιμελήθηκε το T.E.E. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου.

Ενημερωτικό έντυπο Φορολογίας Μηχανικών