Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήσε η Μ.Ε ΚΩ του ΤΕΕ Δωδ/σου, με το κλιμάκιο των συναδέλφων της ΔΑΕΦΚ, σας παρουσιάζουμε συνοπτική ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης φακέλων για τα κτίσματα-οικήματα που χρήζουν αποζημίωσης, μετά τον σεισμό της Κω.

Πατήστε ΕΔΩ για να το κείμενο σε μορφή Pdf