Το ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου, σε συνεργασία με την ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδ/σου και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π), θα πραγματοποιήσει στην Κω για τους συναδέλφους μηχανικούς του Βορείου συγκροτήματος, ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα “Προσεισμικός Έλεγχος – Παραδείγματα Εφαρμογής”.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Κω στις 08 Ιουνίου και ο χώρος θα καθοριστεί ανάλογα με τις συμμετοχές.

Η θεματολογία του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει εισηγήσεις σχετικά με:

  • τις Επιπτώσεις των σεισμών και των συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων στις κατασκευές και στα τεχνικά έργα – Η Ελληνική και η Διεθνής εμπειρία
  • την Αντισεισμική Πολιτική στην Ελλάδα – Ο ρόλος του Ο.Α.Σ.Π.
  • τις Βασικές αρχές του προσεισμικού ελέγχου σε κτίρια και μνημεία

 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογής προσεισμικού ελέγχου από ομάδες εργασίας.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε μέχρι 28/05/2018, στο e-mail teedodek@gmail.com για την συμμετοχή σας στο εν λόγω σεμινάριο προκειμένου να προχωρήσουμε στην άμεση οργάνωσή του.