ΤO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ μας έστειλε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ την οποία και επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στην κατάρτιση, από ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤOΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για όλο τον χώρο ευθύνης της ( Βόρειο και Νότιο Αιγαίο ), καταλόγων ανά κατηγορία μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την υλοποίηση της διαδικασίας της απεευθείας ανάθεσης μεσω της διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.

Στο συνημμενο θα βρείτε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, για απευθείας αποστολή προς την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ στο e mail: mgian@ypai.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 29-03-2018

Πρόσκληση