Την επείγουσα ανάγκη παράτασης προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του Ν.4178/13, κατηγορίας 5 του Ν. 4495/17 και αδήλωτων τετραγωνικών ακινήτων στους ΟΤΑ Α’ βαθμού, μέχρι 31/12/2020, ζήτησε η διοίκηση του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, με την υπ’ αριθμ. 370/24-09-2020 επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γιώργο Γεραπετρίτη που έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού του κυβερνητικού έργου.

Αναλυτικότερα η επιστολή:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Δεδομένου ότι:

η δυσχερής οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε ο ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός, κατά την διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και ότι αυτή η οικονομική κρίση εξακολουθεί να υπάρχει και θα υπάρχει τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο, τόσο για τους μηχανικούς όσο και για το σύνολο της κοινωνίας.

· από τέλη Μαΐου 2020 όπου και έληξε η υποχρεωτική καραντίνα λόγω της πανδημίας, κάθε ελεύθερος επαγγελματίας δίνει μάχη για να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις που είχαν παγώσει, λόγω της τρίμηνης υπολειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και επιτροπών (που ακόμα και σήμερα η λειτουργία αυτή δεν έχει πλήρως αποκατασταθεί), ώστε να καταφέρει να επιβιώσει.

· οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να αναζητήσουν και να εργαστούν πρός την κατεύθυνση νέων εσόδων, άρα νέων υποθέσεων, ώστε να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, αυτή την χωρίς προηγούμενο δύσκολη περίοδο.

· η ανάρτηση των δικαιολογητικών και των σχεδίων του Ν.4178/13 δεν είναι συνδεδεμένη πλέον με τυχόν κρατικά έσοδα, αλλά μόνο με τα λειτουργικά έξοδα των γραφείων των ιδιωτών μηχανικών.

· σε περίπτωση μεταφοράς των δηλώσεων του Ν.4178/13 στον Ν.4495/17 λόγω πιθανής μη παράτασης, θα προκύψουν σοβαρές αναντιστοιχίες σχετικά με την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας σε υποθέσεις που ο προγενέστερος νόμος απαιτούσε μόνο την έκδοση δομικής τρωτότητας. Ενώ επίσης θα προκύψουν ποινικά και διοικητικά θέματα, καθώς κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υπαχθεί στον Ν.4178/13 έχουν πλέον αποβιώσει και δεν ισχύει το ΑΦΜ τους για να μπορέσει να γίνει άμεσα η μεταφορά από τον έναν νόμο στον άλλον.

· η γενικότερη οικονομική κρίση στην οποία περιήλθε το σύνολο της κοινωνίας λόγω της πανδημίας και ιδιαίτερα οι τουριστικές νησιωτικές περιοχές της Δωδεκανήσου, όπου πλέον η οικονομική κρίση είναι οφθαλμοφανής και έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις που θα διαρκέσουν.

· η αδυναμία λειτουργίας της πλατφόρμας των αυθαιρέτων που διαχειρίζεται το ΤΕΕ, τις περισσότερες ώρες της ημέρας καθώς είναι αδύνατο να δεχθεί το σύνολο των υποβολών, ειδικότερα το τελευταίο 10ήμερο λόγω φόρτου εργασίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει απώλεια εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο, διότι δεν θα είναι δυνατή η έκδοση του παράβολου υπαγωγής για την κατηγορία 5 του Ν.4495/17.

· η δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών ακινήτων, προϋποθέτει τη διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών στον Ν.4495/17.

κ. Υπουργέ,

σας εκφράζουμε την αγωνία των μηχανικών του ακριτικού νομού Δωδεκανήσου, σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο για τα νησιά μας και σας ζητούμε να επανεξετάσετε ΑΜΕΣΑ και να υιοθετήσετε την πρότασή μας, για την παράταση μέχρι 31/12/2020 τουλάχιστον:

· της υποχρέωσης ανάρτησης των δικαιολογητικών, παραβόλων και λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν τις δηλώσεις του Ν.4178/13.

· της κατηγορίας 5 του Ν.4495/17 με ανάλογη παράταση για τις δηλώσεις του Ν.4495/17 αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων ανεξαρτήτου κατηγορίας, κατά τα ισχύοντα χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις.

· των αδήλωτων τετραγωνικών ακινήτων στους ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Επιπλέον ζητάμε εξάμηνη παράταση των σχεδίων και δικαιολογητικών της 1ης ομάδας δηλώσεων του Ν.4178/2013 που λήγουν στις 8 Νοεμβρίου 2020 με ταυτόχρονη μετατόπιση

της σχετικής υποχρέωσης των υπολοίπων κατηγοριών δηλώσεων στον εν λόγω νόμο χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις.