Εργολαβική σύμβαση απευθείας ανάθεσης που αφορά την κατασκευή λιθόκτιστου τοιχίου στη θέση Αγ. Γεώργιος στη Δ.Ε. Σαλάκου- Δήμου Ρόδου σύμφωνα με το φεκ τεύχος β΄900/17-03-2017 άρθρο 4 παρ.4.6 .

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την σύμβαση