Εργολαβική σύμβαση απευθείας ανάθεσης που αφορά τις κλαδεύσεις – καθαρισμό και φυτεύσεις Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Ρόδου σύμφωνα με το φεκ τεύχος β΄900/17-03-2017 άρθρο 4 παρ.4.6 .

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την σύμβαση