Το ΤΕΕ Τµήµα ∆ωδ/νήσου σας προσκαλεί στην ενηµερωτική εσπερίδα µε θέµα:

“Παρουσίαση των προϊόντων της εταιρίας WALL ECO”

στη Νέα Πτέρυγα του Νεστοριδείου Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 στις 6 µ.µ.

Η εταιρία WALL ECO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο, τις εξής εταιρίες:

  • UTP umwelttechnik pöhnl GmbH
  • EVERGREEN TECHNO PLUS

Θα ακολουθήσει συζήτηση για απαντήσεις σε ερωτήµατα, καθώς και µπουφές.
Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Τµήµα ∆ωδ/νήσου.