Καλη Σχολική Χρονιά!!

Μένουμε Ασφαλείς

και

Ακολουθούμε τις κανόνες!!

Για την Δ.Ε. ΤΕΕ Τμ. ΔΩΔ/ΣΟΥ

Αντώνης Γιαννικουρής

Πρόεδρος ΤΕΕ Τμ. Δωδ/σου