Η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ κ Αντωνία Μοροπούλου, βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών (SEFI)
23/09/2017

Η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ κ Αντωνία Μοροπούλου, Καθηγήτρια ΕΜΠ βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών (SEFI) σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 20/9/2017 στην Terceira (Αζόρες).

Στην κ Αντωνία Μοροπούλου απενεμήθη το «SEFI Fellowship Award» 2017, που απονέμει η Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών (SEFI) σε προσωπικότητες με μεγάλη προσφορά στην εκπαίδευση και στην προαγωγή της επιστήμης του μηχανικού, εκτός αυτών και για την προσφορά της στην ίδια την Ένωση.

Η κ. Μοροπούλου ως Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού SEFI, ξεκίνησε επιτυχημένη σειρά ημερίδων «SEFI Debates» στο πλαίσιο του διαλόγου σχετικά με τις δεξιότητες των τεχνικών επαγγελμάτων. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν το SEFI Debate 2014 «Engineering education facing the challenge of the crisis in Europe», το SEFI Debate 2016 «Labour Market Needs and Engineering» και προγραμματίζεται το SEFI Debate 2018 «New skills for new jobs: New skills strategy for Higher Engineering Education and a great coalition with Industry for new jobs».

Παράλληλα, εκπροσωπώντας το Διεθνή Οργανισμό SEFI, συνέβαλε σε τροποποιήσεις της Διακήρυξης της Bologna στο Fourth Bologna Policy Forum των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας, που διεξήχθη το Μάιο του 2015 στο Yerevan, όπου με δική της πρωτοβουλία και ομόφωνη αποδοχή, εξασφαλίζεται η ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση για την άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών.

Πηγή: http://www.verena.gr/  24/09/2017