Στα πλαίσια της επιμόρφωσης και ενημέρωσης των μελών του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, η 3DR υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

“Ρύθμιση Αυθαιρέτων Ν.4495 – Μελέτη Στατικής Επάρκειας”,

με ομιλητές:

  • Βαδαλούκας Γεώργιος
  • Παπαχρηστίδης Αριστείδης
  • Βαδαλούκας Κωνσταντίνος

στην Αίθουσα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Δωδεκανήσου

την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 στις 17.45