Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Η Γενική Κλινική Δωδεκανήσου στη Ρόδο μέλος του Ομίλου Euromedica, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης), ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Προιστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Συντονισμός Εξωτερικών συνεργατών
 • Σχεδιασμός Προληπτικής Συντήρησης, Ηλεκτρομηχανολογικών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνείου ή αντίστοιχης Πολυτεχνικής Σχολής
 • Απαραίτητη Εργασιακή Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών
 • Επιθυμητή Ειδίκευση στον τομέα Υγείας
 • Καλή γνώση Σχεδιαστικού Προγράμματος Autocad
 • Καλή γνώση (MS Office και Excel)
 • Επιθυμητή Γνώση πακέτου iMaint ή αντίστοιχου
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Ευέλικτο Ωράριο

Απαραίτητες Δεξιότητες:

 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα
 • Ευελιξία
 • Εργασιακή Ηθική – Ακεραιότητα
 • Αποτελεσματικότητα υπό συνθήκες πίεσης
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας (γραπτή και προφορική)

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως εμπειρίας
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο Info@euromedica-rhodes.gr