Τo TEE Δωδεκανήσου  και η εταιρεία Fibran οργανώνουν Τεχνικό Σεμινάριο με θέμα:

Θερμομόνωση κτηριακού περιβλήματος-Υγροθερμική συμπεριφορά, λειτουργικά χαρακτηριστικά και κατασκευαστική πρακτική.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Ροδινιού και έπειτα θα ακολουθήσει δεξίωση.