Το TEE τμ. Δωδεκανήσου διοργανώνει σε συνεργασία με το ΠΔΕΥΑΕ-Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πειραιά, Δυτικής Αττικής και Αιγαίου ενημερωτική εσπερίδα με θέμα:

« Θεσμικό πλαίσιο Ασφάλειας & Υγείας σε οικοδομικά έργα και εργοτάξια – Πρόληψη εργατικών ατυχημάτων»

Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Κω την Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 στις 18:00, στο Ξενοδοχείου Kos στην οδό Βασιλέως Γεωργίου