Τον ορισμό εκπροσώπων από τα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου και Κω και τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους, από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο του Εφετείου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου αλλά και από το ΤΕΕ Δωδεκανήσου στην υπό σύσταση ομάδα εργασίας, που θα καθορίσει τα βήματα για την μετάβαση των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω στο Εθνικό Κτηματολόγιο ζήτησε εγγράφως το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο έγγραφο, που απεστάλη, αναφέρονται τα εξής:

«Τον Μάρτιο 2018 κλιμάκιο στελεχών της Υπηρεσίας μας επισκέφθηκε τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου και συναντήθηκε με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επαγγελματικών φορέων που συναλλάσσονται με το Κτηματολόγιο, με σκοπό να ενημερωθεί για τη λειτουργία των Γραφείων αυτών, ώστε να ληφθούν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
‏Κατά την επίσκεψη μας διαπιστώσαμε σημαντικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων επαγγελματιών και των πολιτών με το Κτηματολόγιο, για τα οποία πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση τους.
‏Με βάση τα παραπάνω ο Φορέας «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον οποίο προβλέπεται να ενσωματωθεί το σύνολο των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων της χώρας, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων και των ενεργειών του για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και της προετοιμασίας για την ομαλή ένταξη τους σε αυτόν, προτίθεται να συστήσει Ομάδα Εργασίας που θα επεξεργαστεί τα θέματα αυτά.
‏Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να ορίσετε ένα τακτικό μέλος και ένα σε αναπληρωσή του για να συμμετέχουν στις εργασίες συνεισφέροντας την εμπειρία τους και τις προτάσεις τους για τα υπό επεξεργασία θέματα. Επισημαίνουμε ότι τα πρόσωπα που θα ορίσετε θα εκπροσωπούν το φορέα σας, θα μεταφέρουν στην ομάδα εργασίας τις απόψεις του και θα μεριμνούν για την ενημέρωση του φορέα σχετικά με την πρόοδο εργασιών και τις κατευθύνσεις που θα διαμορφώνονται.
‏Οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνθεση, τη λειτουργία και το χρονοδιάγραμμα εργασιών της Ομάδας Εργασίας θα ρυθμιστούν με την απόφαση που θα εκδοθεί για τη σύσταση της.
‏Σε κάθε περίπτωση σας διαβεβαιώνουμε ότι θεωρούμε αναγκαία και καθοριστική τη συνεισφορά σας και την ενεργή συμμετοχή σας στο σχεδίασμά των δράσεων που αποσκοπούν αφενός στην αποκατάσταση της λειτουργίας των Γραφείων και αφετέρου στην εν τέλει ενσωμάτωση τους στο ενιαίο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου».

Θυμίζουμε ότι σε ποσοστό 90% (περίπου 6 εκατ. πράξεις) έχει ψηφιοποιηθεί το αρχείο του Κτηματολογίου Ρόδου, Κω και Λέρου, χωρίς ωστόσο να αξιοποιείται αυτό το υλικό.
Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κτηματολογίου έχουν δεσμευτεί ότι θα υπάρξει μία ομαλή μετάβαση από το προηγούμενο στο νέο καθεστώς και οπωσδήποτε δεν θα αποτελέσει ένα νέο φορέα που θα λειτουργήσει από μηδενική βάση.
Αντίθετα, αυτός ο νέος φορέας θα αποτελέσει την συνέχεια-εξέλιξη του Κτηματολογίου της Ρόδου που συστάθηκε και λειτουργεί από την εποχή της Ιταλοκρατίας.
Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου έχει προτείνει μεταξύ άλλων να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης όλων των εκκρεμουσών πράξεων (Σχέδια Πόλεως, Αναδασμοί, Απαλλοτριώσεις, Αιγιαλοί, Ιδιωτικές μεταβολές κτλ) που υπάρχουν αυτή την στιγμή.
Επιπλέον επεσήμανε ότι σύμφωνα με μελέτη για τη διαδικασία ένταξης των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου στο Ελληνικό Κτηματολόγιο είναι απαραίτητη η καταχώρηση ενεργών δικαιωμάτων από τα Κτηματικά βιβλία καθώς και το «ιστορικό» των πράξεων αυτών από τα υφιστάμενα Κτηματικά Βιβλία η εξαγωγή πληροφοριών και συγκρότηση βάσεως δεδομένων που θα είναι συμβατή με αυτή του συστήματος πληροφορικής του Ελληνικού Κτηματολογίου.
Σε ό,τι αφορά το χαρτογραφικό υπόβαθρο, πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου και είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο κτηματολογικό υλικό. Κατόπιν θα πρέπει να ενημερωθεί με όλες τις μεταβολές που έχουν επέλθει μετά από κατατμήσεις, συνενώσεις, συστάσεις κτλ μέχρι σήμερα.
Έπειτα, θα πρέπει να γίνει η συνένωση των ατομικών Κτηματολογικών διαγραμμάτων και η γεωαναφορά τους, ενώ προτείνεται η συσχέτιση αυτή να γίνει «τοπικά» κατά την κρίση του μελετητή, δεδομένου ότι μια συσχέτιση σε μεγάλη επιφάνεια είναι δύσκολο να πετύχει καλή τοπική ακρίβεια.

Πηγή: https://www.dimokratiki.gr/21-08-2018/kinoyntai-oi-diadikasies-gia-tin-entaxi-toy-ktimatologioy-rodoy-sto-ethniko-ktimatologio/