Κοινή παρέμβαση του ΤΕΕ Δωδεκανήσου με τους Δικηγορικούς Συλλόγους Ρόδου – Κω και με τον Σύλλογο Αγρονόμων Τοπογράφων Ρόδου, με τις υπ’ αριθ. ‪677/10-10-2019‬ και ‪678/10-10-2019‬ επιστολές Περ. Τμήματος αντίστοιχα, στους αρμόδιους υπουργούς καθώς και στο γραφείο του Πρωθυπουργού για την υποστελέχωση του Κτηματολογίου Ρόδου.

Σήμερα λόγω της έλλειψης μηχανοργάνωσης και εκσυγχρονισμού του, της συνεχούς αποψίλωσης του από προσωπικό και της αύξησης του όγκου των εκκρεμοτήτων του, το Κτηματολόγιο της Ρόδου βρίσκεται σε οριακό σημείο λειτουργίας. Να σημειωθεί, ότι εκκρεμούν περισσότερες από 20.000 πράξεις για καταχώρηση στα βιβλία του.

Ο πλέον νευραλγικός τομέας του είναι το Τεχνικό Τμήμα, το οποίο αναλαμβάνει:
1) Τις ενημερώσεις οικοδομών,
2) τον έλεγχο πράξεων που αφορούν τεχνικές διορθώσεις ακινήτων,
3) τις αποσπάσεις ακινήτων και τη δημιουργία νέων κτηματολογικών υπομερίδων,
4) τον έλεγχο και την εγγραφή πράξεων εφαρμογής, απαλλοτριώσεων κ.λπ.
5) γενικά κάθε εργασία, που έχει σχέση με τη θέση, την έκταση, τα όρια, τον προσδιορισμό και κάθε εδαφική ή οικοδομική ή άλλη τεχνική μεταβολή των ακινήτων.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 724/1977 οι προβλεπόμενες θέσεις στελέχωσης του τμήματος αυτού είναι: Μία (1) θέση πολιτικού μηχανικού ή αγρονόμου – τοπογράφου μηχανικού , δύο (2) θέσεις υπομηχανικών και δύο (2) θέσεις σχεδιαστών.

Η αποχώρηση του ενός μοναδικού υπαλλήλου του τμήματος , ο οποίος πληροί ήδη τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και αναμένεται να την αιτηθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους, θα σημάνει την πλήρη κατάρρευση του Τεχνικού Τμήματος και κατ’ επέκταση του Κτηματολογίου Ρόδου, γεγονός το οποίο θα πλήξει την οικονομική ζωή και ανάπτυξη του τόπου.
Επιπλέον θα καθυστερήσει περαιτέρω την καταχώριση των εκκρεμών πράξεων με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η εναρμόνισή του με το Ελληνικό Κτηματολόγιο σύμφωνα με το νόμο 4512/2018, ενώ θα ματαιωθούν συναλλαγές και επενδύσεις, που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος.

Οι εμπλεκόμενοι παραγωγικοί φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους, προς την κατεύθυνση της οριστικής επίλυσης της υποστελέχωσης των Κτηματολογίου Ρόδου.

Η υπολειτουργία των Κτηματολογίων αφενός αποτελεί αναπτυξιακό έλλειμα, φρενάροντας την πρόοδο και την ευημερία της Δωδεκανήσου και αφετέρου λειτουργεί αποτρεπτικά προς τις επενδύσεις, που τόσο πολύ έχει ανάγκη η τοπική οικονομία.

Παρακάτω θα βρείτε την επιστολή