Προς ενημέρωση το υπ. αριθμ. 75/Α’/30.03.2020 ΦΕΚ ”Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”, σύμφωνα με το 54ο άρθρο του οποίου δίνονται παρατάσεις ισχύος για πολεοδομικές ρυθμίσεις, όπως παρατάσεις ισχύος οικοδομικών αδειών, προθεσμίες αναθεώρησης οικοδομικών αδειών, παρατάσεις ισχύος προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, κα.

Παρακάτω θα βρείτε και την σχετική ανακοίνωση