Νέο εγχειρίδιο e-άδειες: Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής υποβολής φακέλων προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής μέσω του «e-‘δειες», σύμφωνα το άρθρο 7 του ν. 4495/17, όπως ισχύει, και τα άρθρα 4 και 5, παρ. 4 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321 (ΦΕΚ B’ 313/06.02.2020).

Παρακάτω θα βρείτε το σχετικό άρθρο

https://www.b2green.gr/el/post/79319/neo-egcheiridio-e-adeies-energopoiisi-ilektronikis-ypovolis-fakelon-pros-ta-symvoulia-architektonikis?fbclid=IwAR3ycmkO4CvB1kezCWfkZ30cp1Nw-quPUjmM8QmlBebttQ-wL1v8M2zccvI