Μετά από επικοινωνία με τον Αστυνομικό Δ/ντη κ. Μιχάλη Καληοράκη και τον Δ/κτη της Τροχαίας κ. Γιώργο Στέργου, η οδηγία για την μετακίνηση των συναδέλφων είναι η εξής:

Για μετακίνηση προς ιδιωτικό γραφείο:·

Βεβαίωση ΤΥΠΟΥ (Α)

1. Εφάπαξ βεβαίωση με σφραγίδα του ιδίου για καθορισμένες ώρες.

2. Βεβαίωση με σφραγίδα του ιδίου για μη καθορισμένες ώρες.

Για επίσκεψη/επίβλεψη σε εργοτάξια:

· Βεβαίωση ΤΥΠΟΥ (Α) με σφραγίδα του ιδίου.

· Έντυπο εντολής ανάθεσης επίβλεψης, με πλήρη στοιχεία έργου από τον εργοδότη (ιδιοκτήτη) ή Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης επίβλεψης με πλήρη στοιχεία έργου από τον εργοδότη (ιδιοκτήτη).