Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες μπορούν να αποτελέσουν τον μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία και τις πράσινες επενδύσεις.

Είναι γεγονός πως το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, αποτέλεσε για τους ειδικούς, ευκαιρία για στροφή προς καθαρότερη ενέργεια.

Με τον μισό πληθυσμό της ανθρωπότητας σε καθεστώς καραντίνας, η πτώση στη ζήτηση ορυκτών καυσίμων ενέργειας ήταν αναπόφευκτη.

Έτσι, ο δρόμος για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον άνοιξε και η κατεύθυνση προς αυτές είναι πλέον πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται συστηματικά, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της, καθώς μία τέτοια αλλαγή θα μεταβάλλει τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Η πρωτοβουλία «Καθαρή Ενέργεια για όλα τα Ευρωπαϊκά Νησιά», αποσκοπεί στο να επιταχύνει τη μετάβαση προς τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας στις νησιωτικές περιοχές, εξασφαλίζοντας ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια για τους πολίτες τους, όπως και στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

Το κλειδί της επιτυχίας όμως, είναι η συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης των νησιών στην προσπάθεια αυτή.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για τα θέματα της ενέργειας, θα στηρίξει ουσιαστικά όλες αυτές τις δράσεις που είναι προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος. Ένα μεγάλο στοίχημα για τα νησιά της Ευρώπης, που για τον τεχνικό κόσμο είναι προτεραιότητα!

Φωτογραφικό Υλικό