Oλοκληρωμένη πρόταση, στην οποία επισυνάπτεται και πολυσέλιδη μελέτη που συντάχθηκε το έτος 1998, για την ένταξη του Κτηματολογίου Ρόδου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, υπέβαλε το ΤΕΕ Δωδεκανήσου, στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νομοσχεδίου «Σύσταση Οργανισμού Νέου Κτηματολογίου» και λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος που διέπει τα Δωδεκάνησα, στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Δικαιοσύνης, την 13η Οκτωβρίου 2017.


Για την πλήρη πρόταση σε μορφή Pdf πατήστε ΕΔΩ.


Η διαδικασία ένταξης των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου στο Εθνικό Κτηματολόγιο υπήρξε στο παρελθόν αντικείμενο μελέτης τόσο σε τοπικό επίπεδο από ομάδες εργασίας όσο και σε Πανελλήνιο επίπεδο.
Για το σκοπό αυτό, ο ΟΚΧΕ, νυν ΕΚΧΑ ΑΕ, συγκρότησε επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από 17 μέλη, με σκοπό να μελετήσει τον τρόπο και να προτείνει τη διαδικασία της ένταξής των δύο γραφείων.
Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου προτείνει αρχικώς να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης όλων των εκκρεμουσών πράξεων (Σχέδια Πόλεως, Αναδασμοί, Απαλλοτριώσεις, Αιγιαλοί, Ιδιωτικές μεταβολές κτλ) που υπάρχουν αυτή την στιγμή.

Επιπλέον απαιτείται καταχώρηση ενεργών δικαιωμάτων από τα Κτηματικά βιβλία καθώς και το «ιστορικό» των πράξεων αυτών από τα υφιστάμενα Κτηματικά Βιβλία η εξαγωγή πληροφοριών και συγκρότηση βάσεως δεδομένων που θα είναι συμβατή με αυτή του συστήματος πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου.
Επίσης, όπως τονίζεται, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να αξιοποιηθεί η εργασία «Ψηφιοποίηση των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω-Λέρου», η οποία έγινε το 2008 και ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε.
Σε ό,τι αφορά το χαρτογραφικό υπόβαθρο, όπως τονίζεται, αυτό πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου και είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο κτηματολογικό υλικό. Κατόπιν θα πρέπει να ενημερωθεί με όλες τις μεταβολές που έχουν επέλθει μετά από κατατμήσεις, συνενώσεις, συστάσεις κτλ μέχρι σήμερα.

Έπειτα, όπως επισημαίνεται, θα πρέπει να γίνει η συνένωση των ατομικών Κτηματολογικών διαγραμμάτων και η γεωαναφορά τους, ενώ προτείνεται η συσχέτιση αυτή να γίνει «τοπικά» κατά την κρίση του μελετητή, δεδομένου ότι μια συσχέτιση σε μεγάλη επιφάνεια είναι δύσκολο να πετύχει καλή τοπική ακρίβεια.
Με βάση την συσχέτιση αυτή και την γεωαναφορά, θα πρέπει να γίνει η συμπλήρωση της κτηματολογικής πληροφορίας στα νέα διαγράμματα από τον μελετητή, με δυνητική υπόδειξη ορίων από τους ιδιοκτήτες προς αποφυγή αφενός σφαλμάτων και αφετέρου συσσώρευσης πολλών ενστάσεων.
Σε ό,τι αφορά τα νέα κτηματολογικά διαγράμματα αυτά θα πρέπει να έχουν την Κωδικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) και θα δημιουργηθεί ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών με τα εξής επίπεδα:
– Κλειστά Πολύγωνα γεωτεμαχίων και ειδικών εκτάσεων με κωδικό κτηματικής μερίδας (ΚΑΕΚ)
– Κτήρια με κωδικό κτηρίου
– Περιγράμματα χαρτών με τους κωδικούς των Κτηματολογικών χαρτών
– Όρια περιφερειών
– Τοπωνύμια
– Συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 των κορυφών των γεωτεμαχίων
– Ιδιοκτησιακό καθεστώς, ποσοστά συνιδιοκτησίας κτλ.

Την σύνταξη των νέων Κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων ακολουθεί η ανάρτησή τους στα Κτηματολογικά Γραφεία και η ενημέρωση των δικαιούχων όπως προβλέπει ο Νόμος 2308/95 περί Κτηματογραφήσεων.
Υποβάλλονται οι ενστάσεις και μετά την λήξη της προθεσμίας σε όσα γεωτεμάχια δεν έχει υποβληθεί ένσταση και δεν υφίστανται διαφορές, γίνεται καταγραφή και αντικατάσταση του παλαιού τίτλου με νέο, σε όσα γεωτεμάχια έχει υποβληθεί ένσταση εξετάζεται από αρμόδιες επιτροπές όπως προβλέπεται.

Το ΤΕΕ τονίζει ότι αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι η άμεση πρόσβαση και η ταχύτερη εξυπηρέτηση κοινού και μηχανικών, η υψηλή πιστότητα των παρεχομένων γεωμετρικών και νομικών πληροφοριών στους επαγγελματίες (μηχανικούς, δικηγόρους, μεσίτες κλπ), η ασφάλεια των συναλλαγών και η εντέλει λειτουργία ενός πλήρους «Συστήματος Πληροφοριών Γης» (Land Information System) που θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό και απόλυτα χρήσιμο εργαλείο για την άσκηση πολιτικής και την λήψη αποφάσεων.

Στο παρακάτω link θα βρείτε επίσης παλαιότερη πρόταση της Επιτροπής Μελέτης του ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΚΧΕ και ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου

https://wetransfer.com/downloads/c54fd9edee14a788e80aafafd92c308620171013120047/821cb23face7b3312a6087caf8fd4d6820171013120047/f9bc1d