Παρακάτω θα βρείτε φωτογραφικό υλικό και video από το εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2019 στο ΤΕΕ Π.Τ. Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την Sika Hellas ΑΒΕΕ με θέμα:

“Το Σκυρόδεμα στη Νέα Εποχή”.

• Ενδογενής Στεγάνωση
• Συνθετικός Οπλισμός
• Τεχνολογία 3D Printing

Φωτογραφικό Υλικό

Παρακάτω θα βρείτε video σχετικά με τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο.

• Στεγανοποίηση Υπογείων Sika Watertight Concret

• Στεγανοποίηση Υπογείων Dual System

Fiber Reinforced Concrete

3D Concrete Printing