Σήμερα στις 5 Ιουνίου, γιορτάζεται η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί την κυρία εκδήλωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Κάθε χρόνο υπάρχει μια διαφορετική θεματολογία. Για το 2020, το θέμα είναι « Ώρα για τη φύση».

Το θέμα φαντάζει πιο επίκαιρο από ποτέ, αναλογιζόμενοι την παγκόσμια υγειονομική κρίση που περνάει η ανθρωπότητα αυτό το διάστημα, καθώς το περιβάλλον μας (μας) επηρεάζει και εξαρτόμαστε από αυτό σε κάθε έκφανση της ζωής μας. Η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, είναι δυναμική, συνεχής και άρρηκτη. Οφείλουμε να το προστατεύουμε διαρκώς, καθώς η επιβίωση και η απρόσκοπτη ανάπτυξη μας εξαρτάται από τον τρόπο συμβίωσης μας με αυτό.

Όπως κάθε έμβιο ον στον πλανήτη, έτσι και ο άνθρωπος καθορίζεται και αναπτύσσεται ανάλογα με το περιβάλλον που βρίσκεται. Ως ανθρωπότητα έχουμε τις γνώσεις, την αντίληψη και την ανάγκη, να μειώσουμε στο ελάχιστο την αρνητική επίδραση μας στη φύση και στο περιβάλλον.

Ο εξορθολογισμός της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της γης (που διαπιστώνουμε πως είναι πεπερασμένοι), η αναβάθμιση και όχι η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, και ο επαναπροσδιορισμός των μέχρι τώρα συνηθειών στις κοινωνίες, αποτελούν μια γενική προσέγγιση του τρόπου ανάπτυξης που ορίζεται ως βιώσιμη.
Οι κοινωνίες του σήμερα «δανείζονται» το περιβάλλον από τις κοινωνίες του αύριο. Οφείλουν λοιπόν να το παραδίδουν αν όχι βελτιωμένο, τουλάχιστον το ίδιο βιώσιμο. Είναι ευθύνη όλων μας και ημέρες όπως η σημερινή, είναι μια ευκαιρία να επανεξετάσουμε την αμφίδρομη αυτή σχέση με το περιβάλλον και τη φύση καθώς μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του μέλλοντος είναι η κλιματική αλλαγή. Μια αλλαγή που αν δεν δράσουμε συλλογικά και άμεσα, ο τρόπος και η ποιότητα ζωής όλων των κοινωνιών του πλανήτη θα επηρεαστούν σε τεράστιο βαθμό. Και έχουμε μόνο μια Γη, οφείλουμε να τη σεβόμαστε και να την προστατεύουμε από τους εαυτούς μας.

Ως ΤΕΕ Δωδεκανήσου, μέσα από τον τομέα περιβαλλοντος, εξετάζουμε με επιστημονικό τρόπο θέματα που αφορούν την προστασία και ανάδειξη του περιβαλλοντος, εντοπίζουμε προβλήματα υποβάθμισης του και προτείνουμε τρόπους αντιμετώπισης τους που εν κατακλείδι βελτιώνουν την διαβίωση της κοινωνίας και προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος και το περιβάλλον.