Σε συνέχεια της αρχικής ενημέρωσής σας που στάλθηκε στις 27 Ιανουαρίου σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής μέχρι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από την σχετική τεκμηρίωση για την κάλυψη των τυπικών απαιτήσεων.