ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 14-05-2017

 

Σας ενημερώνουμε ότι :

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για συμμετοχή :

1. Αίτηση στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ έως και 14-05-2017 και

2. Αίτηση στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ έως και 14-05-2017

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Ειδικά για τους συνάδελφους που επιθυμούν να συμμετέχουν ως εκπρόσωποι στο ΣΥΠΟΘΑ
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι 30-04-2017

και

Για συμμετοχή στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ