Το ΤΕΕ τμ.Δωδεκανήσου σας ενημερώνει ότι μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ η καταβολή των Ασφαλιστικών Εισφορών του Β Εξαμήνου μπορεί να γίνει μέχρι και 15/02/2016.