Ρόδος, 13 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Σήμερα Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου, στο κτίριο του ΤΕΕ Δωδεκανήσου στη Ρόδο δόθηκε συνέντευξη τύπου για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου. Τοποθετήσεις έγιναν από τους Γρύλλη Ιάκωβο, Πρόεδρο του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, Αριστείδου Σωτήρη, Αντιπρόεδρο του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, Τσιράκο Παναγιώτη, Πρόεδρο του Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Δωδεκανήσου και Κοψιά Νίκωνα, Πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Δωδεκανήσου.

Αναδείχθηκαν μεταξύ άλλων:
– Η σημαντική υποστελέχωση κυρίως σε μηχανικούς αλλά και διοικητικό προσωπικό του Κτηματολογίου.

– Οι τραγικές καθυστερήσεις που υπάρχουν σε μεταγραφές. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  1. Αναδασμός Απολακκιάς (2008)
  2. Αποδόσεις και εξαγορές με το ν. 719 π.χ. Μ.Γ. 5003 Κατταβιάς, Μ.Γ. 1  Μεσσαναγρού κλπ (1980 και 1983)
  3. Πράξη εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Σορωνής (2004)
  4. Διανομές του υπουργείου Γεωργίας π.χ Καλαμώνας (1980)

– Η έλλειψη οργανωμένου σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Κτηματολογίου Ρόδου, του αρχαιότερου κτηματολογίου (1929) που λειτουργεί αδιάλειπτα στην πατρίδα μας.

– Οι γραφειοκρατικές αντιλήψεις υπηρεσιακών παραγόντων που όχι μόνο δεν διευκολύνουν αλλά δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στη λειτουργία του.

– H αδυναμία χορήγησης αξιόπιστων τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων για χρήση από ιδιώτες μηχανικούς

Όλα τα ανωτέρω πέρα των πρακτικών προβλημάτων που δημιουργούν στην άσκηση επαγγέλματος των συναδέλφων μας έχουν ως άμεσο επακόλουθο:
– τη δημιουργία σημαντικών προβλημάτων σε μεγάλο αριθμό πολιτών από το γεγονός ότι δεν ξεκαθαρίζει τυπικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων τους και δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν,

– την ανασταλτική επίδραση για την ανάπτυξη του τόπου μας καθώς ανάπτυξη χωρίς τον ενεργό ρόλο των μηχανικών δεν γίνεται,

– την απώλεια σημαντικών εσόδων για το κράτος,

– προβλήματα στην απονομή της δικαιοσύνης.

Επιπρόσθετα επισημάνθηκε η προκλητική περίπτωση κακοδιαχείρισης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος από το γεγονός ότι ενώ προκηρύχθηκε διαγωνισμός προϋπολογισμού 2.300.000€ για την ψηφιοποίηση και επεξεργασία των κτηματολογικών στοιχείων Δωδεκανήσου, το έργο που παράχθηκε ουδέποτε κατέστη λειτουργικό.
Το προσεχές διάστημα θα υπάρχουν συνεχείς τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και λήψη πρωτοβουλιών για την επίλυση των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν. Ήδη σήμερα αποστέλλεται επίσημη επιστολή επί του θέματος προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Παράλληλα θα επιδιωχθεί συντονισμός ενεργειών με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του Νομού, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, το Δήμαρχο Ρόδου και άλλους επιστημονικούς φορείς προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της λειτουργικότητας του Κτηματολογίου Ρόδου.

Ιάκωβος Γρύλλης
Πρόεδρος ΤΕΕ Δωδεκανήσου

Παναγιώτης Τσιράκος
Πρόεδρος Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Δωδεκανήσου

Νίκωνας Κοψιάς
Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Δωδεκανήσου