Το ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου μετά από συνεχείς τηλεφωνικές συνεννοήσεις και τελικά με την από 11/01/2018 επιστολή-παρέμβαση του ΤΕΕ Δωδεκανήσου προς την Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, κα Κλαμπατσέα, όπου διευκρινίστηκε η ανάγκη έκδοσης υπουργικής απόφασης, για την παράταση της θητείας των υφιστάμενων συλλογικών οργάνων (Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Σ.Α, Αυθαιρέτων και ΣΥΠΟΘΑ) και εν συνεχεία με την από 17/01/2018 πρόταση για παράταση των παλαιών οικοδομικών αδειών και αιτήσεων (πρωτοκόλλων) που έληγαν έως 31.12.2017, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως οι παρεμβάσεις και οι προτάσεις μας έγιναν αποδεκτές και συμπεριλήφθησαν στα τελευταία 4 άρθρα (αρ. 28, 29, 30, 31) του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 9/Α/23-01-2018) με τίτλο «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις.»

Άρθρο 28: Παράταση αιτήσεων-πρωτοκόλλων
Άρθρο 29,31: Παράταση συμβουλίων
Άρθρο 30, παρ. 5: Παράταση οικοδομικών αδειών

Βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

α) Την από 11/01/2018 Επιστολή παρέμβασης ΤΕΕ Δωδεκανήσου προς την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ

 

β) Την από 17/01/2018 Επιστολή προτάσεων ΤΕΕ Δωδεκανήσου προς την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ

 

γ) Νόμος 4512/2018 (ΦΕΚ 9/Α/23-01-2018)