Κατόπιν διαβούλευσης του ΤΕΕ Δωδ/σου με την Υπηρεσία Δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σύμης, για την πληρέστερη πληροφόρησή σας, κοινοποιείται το σχετικό έγγραφο – απόφαση σε σχέση με οριοθέτηση των Δασικών Χαρτών.
Το περίγραμμα των οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων του Δήμου Σύμης, για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών, μεταφέρεται, χρησιμοποιώντας ως βάση το περίγραμμα των οικισμών, όπως αυτό περιγράφεται στο

ΦΕΚ 508/Δ/1987.