Παρακάτω θα βρείτε το φυλλάδιο που εκδόθηκε με τις αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων στο Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου. Η υποβολή θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2018.