θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με απόφαση της  Δ.Ε του ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου προχωράμε σε  προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε συμβούλια- επιτροπές,  για την εγγραφή σας στους καταλόγους πραγματογνωμόνων του τμήματός μας καθώς και για την καταγραφή ενδιαφέροντος συμμετοχής σε οργανωτικές επιτροπές του φορέα μας.

Είναι σημαντικό για το ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών του στις δραστηριότητες, αλλά και στις εκπροσωπήσεις του φορέα μας. Στην παρούσα επισυνάπτονται τα ακόλουθα έντυπα για την εκδήλωση του ενδιαφέροντος σας:

 

1. Έντυπο Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Συμβούλια – Επιτροπές και Οργανωτικές Επιτροπές

Στο έντυπο αυτό έχουμε ομαδοποιήσει τις εκπροσωπήσεις μας σε 4 τομείς. Κάθε συνάδελφος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον το πολύ σε 2 τομείς, επισημαίνοντας το αντίστοιχο πεδίο.

Με βάση τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα καταρτιστεί κατάλογος απ’ όπου με απόφαση της Δ.Ε. θα επιλέγονται οι εκπρόσωποί μας.

Οι συνάδελφοι εκτός Ρόδου, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, είτε απ’ ευθείας στις αντίστοιχες Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ, είτε στην κεντρική γραμματεία του τμήματος. Ο ορισμός των εκπροσώπων σε Συμβούλια – Επιτροπές των Επαρχείων, θα γίνεται με απόφαση της Δ.Ε. που θα επικυρώνει τυπικά την εισήγηση των αντίστοιχων Μονίμων Επιτροπών.

Όσοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή στη διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων κλπ, και  θα μπορούσαν να συνεισφέρουν εθελοντικά στην προετοιμασία τους, να το δηλώσουν στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου. Η υποστήριξή σας και η ενεργός συμμετοχή σας  είναι σημαντική στην αποτελεσματικότητα των κοινών προσπαθειών .

 

2. Έντυπο Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Για Εγγραφή Στους Καταλόγους Πραγματογνωμόνων

Προκειμένου να καταρτίσουμε τον κατάλογο πραγματογνωμόνων  ΤΕΕ με βάση τον οποίο θα γίνεται η επιλογή των μηχανικών για τις πραγματογνωμοσύνες του φορέα μας, παρακαλούμε τους συναδέλφους να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το αντίστοιχο έντυπο εντός της καταληκτικής ημερομηνίας που σας παραθέτουμε. Στο ίδιο έντυπο μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για να συμπεριληφθείτε στους πραγματογνώμονες που ορίζουν τα δικαστήρια. Με βάση αυτές τις δηλώσεις θα συνταχθεί ειδικός κατάλογος δικαστικών πραγματογνωμόνων ο οποίος θα αποσταλεί στα δικαστήρια προκειμένου η επιλογή πραγματογνωμόνων δικαστηρίων να γίνεται από αυτόν. Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας και για τις δύο κατηγορίες πραγματογνωμόνων (ΤΕΕ ή δικαστηρίων).

Τα έντυπα μπορούν να αποσταλούν με τους εξής τρόπους:

FAX:  22410-22462,  E-MAIL: tee_rod@tee.gr , ή να κατατεθούν στη Γραμματεία του ΤΕΕ,

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  23-04-2017

 

Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι επειδή η επικοινωνία μαζί σας γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ενδεχόμενη αλλαγή του mail σας μην παραλείπετε την σχετική ενημέρωση