Για την περίοδο 2020|22, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Δωδεκανήσου προχωράει στην συγκρότηση:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΕΕ ΤΜ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Απαραίτητη προϋπόθεση, να έχει παρέλθει τουλάχιστον 2ετία από το έτος απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

(Απαραίτητη προϋπόθεση, να έχει παρέλθει τουλάχιστον 7ετία από το έτος απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος)

Θα παρακαλούσαμε όσοι ενδιαφέρεστε, να δηλώσετε συμμετοχή στην ηλεκτρονική σελίδα του ΤΕΕ Δωδεκανήσου www.teedod.gr

1. Οι δηλώσεις προηγουμένων ετών δεν λαμβάνονται υπόψη. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει νέα δήλωση.

2. Στον κατάλογο πραγματογνωμόνων δικαίωμα εγγραφής έχουν μόνο ελεύθεροι επαγγελματίες.

3. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι η 31η Μαϊου 2020.