Το ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου συνέταξε προτάσεις και παρατηρήσεις, που θεωρούμε ιδιαίτερης βαρύτητας, για την τροποποίηση του άρθρου 40 περί ασφαλιστικής ενημερότητας των μηχανικών.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο που εστάλη στους αρμόδιους φορείς, σχετικά με τις Προτάσεις – Παρατηρήσεις του Τμήματος επί του Σ/Ν πατώντας εδώ:

«Έλεγχος Και Προστασία Του Δομημένου Περιβάλλοντος»