Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με έναν Πολιτικό ή Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνικής υποστήριξης των μικρών Δήμων του Νομού Δωδεκανήσου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν γνώσεις στη χρήση προγραμμάτων σύνταξης προϋπολογισμού βάσει άρθρων και τιμολογίων δημοσίων έργων και σύνταξης τευχών δημοπράτησης.

Προτάσεις συνεργασίας θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στα γραφεία της εταιρείας 28ης Οκτωβρίου 72 στη Ρόδο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης.

 

Παράταση υποβολής για 23/03/2018

Για πληροφορίες τηλ. 2241075323, υπεύθυνη κ. Χατζηνικήτα.

Ρόδος, 22/02/2018

Για την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε.

Βασιλική Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη

Πρόεδρος Δ.Σ.